/  Privacy  

Dit is de website van Stichting Nationale Platenbon.

Ons bedrijfsadres is:
Soestdijkerstraatweg 21
1213 VP Hilversum

Ons postadres is:
Postbus 226
1200 AE Hilversum

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41126672
Ons B.T.W.-nummer is: NL00.33.77.775B.01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen/bestellingen plaatst op deze website
- jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik om jouw bestelling af te handelen
- om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Je hebt recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of de door jou opgegeven persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen per brief op dit adres:

Stichting Nationale Platenbon
Postbus 226
1200 AE Hilversum.

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mail nieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je je uitschrijven via de link die onderaan de emailnieuwsbrief staat.

Over communicatie per brief
Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je zelf aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als je ons in het kader van een bestelling jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Tot slot
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons bedrijf zelf op, op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina van de Platenbon (www.platenbon.nl). Door de webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De informatie op de website van de Stichting Nationale Platenbon wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Copyright

Deze website is een publicatie van de Stichting Nationale Platenbon. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door Stichting Nationale Platenbon.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Nationale Platenbon. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

Veel gestelde vragen   .   Contact   .   Algemene Voorwaarden   .   Winkelzoeker   .   Privacy   .   Zakelijk